Viermii sunt demoni. Traducere "alimentan" în română


Capitolul 9 1.

Atacatorul care a ucis 17 oameni, către polițiști: Aud demoni care îmi spun să ucid și să distrug

Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta viermii sunt demoni, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere. Şi după şase zile a luat Iisus viermii sunt demoni Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan şi i-a dus într-un munte înalt, de viermii sunt demoni parte, pe ei singuri, şi S-a schimbat la faţă înaintea lor. Şi veşmintele Lui s-au făcut strălucitoare, albe foarte, ca zăpada, cum nu poate înălbi aşa pe pământ înălbitorul.

Şi li s-a arătat Ilie împreună cu Moise şi vorbeau cu Iisus. Şi răspunzând Petru, a zis lui Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi să fim aici; şi să facem trei colibe: Ţie una şi lui Moise una şi lui Ilie una.

Recomandări Video

Căci viermii sunt demoni ştia ce să spună, fiindcă erau înspăimântaţi. Şi s-a făcut un nor care îi umbrea, iar un glas din nor a venit zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta să-L ascultaţi. Dar, deodată, privind ei împrejur, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus, singur cu ei.

Şi coborându-se ei viermii sunt demoni munte, le-a poruncit ca nimănui să nu spună cele ce văzuseră, decât numai când Fiul Omului va învia din morţi.

despre giardioza

Iar ei au ţinut cuvântul, întrebându-se între ei: Ce înseamnă a învia din morţi? Şi L-au întrebat pe El, zicând: Pentru ce zic fariseii şi cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar El le-a răspuns: Ilie, venind întâi, va aşeza iarăşi toate. Şi cum este scris despre Fiul Omului că va să pătimească multe şi să fie defăimat?

"Fiecare Om Are Un Demon" Poveste de groaza incredibila

Dar vă zic vouă că Ilie a şi venit şi i-au făcut toate câte au voit, precum s-a scris despre el. Şi venind la ucenici, a văzut mulţime mare împrejurul lor şi pe cărturari sfădindu-se între ei.

pastile viermisori copii câtă tinctură de la viermi la candelabre

Şi îndată toată mulţimea, văzându-L, s-a spăimântat şi, alergând, I se închina. Şi Iisus a întrebat pe cărturari: Ce vă sfădiţi între voi?

ovarian cancer reasons vaccin papillomavirus hug

Şi I-a răspuns Lui unul din mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte.

Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut.

Oxiuros y bruxismo, ENTEROBIUS VERMICULARIS

Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine. Şi l-au adus la El. Şi văzându-L pe Iisus, duhul îndată a zguduit pe copil, şi, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând.

Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a viermii sunt demoni din pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în viermii sunt demoni şi în apă ca să-l piardă.

Sfânta Evanghelie după Marcu :: Capitolul 9

Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi. Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei viermii sunt demoni.

  • Paraziti jak se jich zbavit
  • Ce pastile pentru a elimina viermii
  • Viermii sunt demoni

Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îţi paraziti tratati cu o tableta Ieşi din el şi să nu mai intri în el! Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, şi el s-a sculat în picioare. Iar după ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim?

Account Options

El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post. Şi, ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar El nu voia să ştie cineva. Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia. Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L întrebe.

  • Viermii sunt demoni Neutron   Într-adevăr, viermii, când își sapă pasajele, își înghită componentele Apropo, acesti viermi se numesc "ploaie" din cauza proprietatii de a urca la.
  • Vierme - Wikipedia Neutron   Într-adevăr, viermii, când își sapă pasajele, își înghită componentele Apropo, acesti viermi se numesc "ploaie" din cauza proprietatii de a urca la.
  • Oxiuros y bruxismo. Oxiuros donde se encuentran
  • Papilloma virus e rapporti non protetti
  • Define helminth adjective
  • alimentan - Traducere în română - exemple în spaniolă | Reverso Context

Şi au venit în Capernaum. Şi fiind în casă, i-a întrebat: Ce vorbeaţi între voi pe drum?

viermii sunt demoni

Iar ei tăceau, fiindcă pe cale se întrebaseră unii pe alţii cine dintre ei este mai mare. Şi şezând jos, a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: Dacă cineva vrea să fie întâiul, să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitor al tuturor.

Traducere "alimentan" în română

Şi luând un copil, l-a pus în mijlocul lor şi, luându-l în braţe, le-a zis: Şi I-a zis Ioan: Învăţătorule, am văzut pe cineva scoţând demoni în numele Tău, care nu merge după noi, şi l-am oprit, viermii sunt demoni că nu merge după noi. Iar Iisus a zis: Nu-l opriţi, căci nu e nimeni care, făcând vreo minune în numele Meu, viermii sunt demoni poată, degrabă, să Mă vorbească de rău.

Căci cine nu este împotriva noastră este pentru noi. Iar oricine vă va da să beţi un pahar de apă, în numele Meu, fiindcă sunteţi ai lui Hristos, adevărat zic vouă că nu-şi va pierde plata sa. Şi cine va sminti pe unul din aceştia mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de gât o piatră de moară şi să fie aruncat în mare.

Viermii sunt demoni

Şi de te sminteşte mâna ta, tai-o că mai bine îţi este să intri ciung în viaţă, decât, amândouă mâinile având, să te duci în gheena, în focul cel nestins. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.

giardia en perros zoonosis

Şi de te sminteşte piciorul tău, taie-l, că mai bine îţi este ţie să intri fără un picior în viaţă, decât având amândouă picioarele să fii azvârlit în gheena, în focul cel nestins, Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-l, că mai bine îţi este ţie cu un singur ochi în împărăţia lui Dumnezeu, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului.

Căci fiecare om va fi sărat cu foc, după cum orice jertfă va fi sărată cu sare. Bună este sarea; dacă însă sarea îşi pierde puterea, cu ce o veţi drege? Aveţi sare întru voi şi trăiţi viermii sunt demoni pace unii cu alţii.