Text solitar în informatică


Gabriela Haja Dicționarul limbii române, din dragoste pentru cunoaștere și limba română Trăim atât de multe emoții și petrecem atât de mult timp împreună încât aproape că nu ne dăm seama că, de fapt, suntem în iubire cu limba română. Acesta a fost unul dintre gândurile care au venit natural după dialogul cu Dr.

ciuperci mun

Cătălin Mosoia: Sunteți un cercetător norocos! Gabriela Haja: Mă consider un cercetător norocos pentru că am participat la redactarea și la încheierea primei ediții a Dicționarului limbii române, dicționarul Academiei Române, început, în această formă, în E un mare noroc! E o șansă!

warts skin body papilloma squamoso labbro

Cătălin Mosoia: Alți cercetători nu se întâlnesc cu o asemenea șansă? Gabriela Haja: Nu mulți, pentru că lucrările de acest fel sunt speciale și unice în felul text solitar în informatică.

No 2 - Journal of Social Informatics / Revista de Informatica Sociala ...

În România nu există un alt dicționar de asemenea dimensiuni și de o asemenea importanță. Apoi, pentru că o astfel de lucrare se realizează de-a lungul unor decenii, în echipe mari și cu eforturi pe măsură. Visul oricărui cercetător este să-și vadă opera împlinită, dar la o astfel de operă participă generații. Aceeași istorie o au și dicționarele Academiilor din Franța sau din Spania. În plus, o asemenea lucrare, odată încheiată, trebuie reluată și actualizată periodic, fiindcă lexicul este în continuă schimbare.

Foaie de calcul tabelar pentru calculul mediilor generale

De pildă, Dicționarul Academiei Franceze a ajuns la a noua ediție, începută înîncă nepublicată integral. Cătălin Mosoia: Aveți sentimentul că i-ați mulțumit și pe cei care au lucrat la Dicționarul limbii române înaintea dumneavoastră?

Gabriela Haja: Cred că da! Știu text solitar în informatică m-am străduit să ajung la cele mai bune definiții, la cele mai bune articole.

How To Play Pyramid Solitaire

Dar satisfacția nu-i a mea personală, eu sunt doar o parte dintr-un mare ansamblu. Redactările mele au fost revizuite de specialiști cu experiență, care text solitar în informatică și format de altfel.

Apoi, întregul material a fost verificat text solitar în informatică membrii Comisiei de etimologii, înainte de a fi predat la tipar. Mulțumirea este că s-a încheiat o astfel de operă.

Foarte important eveniment pentru o cultură să aibă un tezaur încheiat! Când compara Dicționarul cu o catedrală, acad. Marius Sala se gândea, cred, la catedralele gotice Despre Dicționarul nostru tezaur trebuie repetate o serie de lucruri importante.

Jocuri serioase

În primul rând, el este legat strict de istoria Academiei Române. Am sărbătorit, înde ani de la înființarea Academiei Române; tot atâția ani au trecut de la primele cercetări lexicografice de o asemenea anvergură. În actul de întemeiere al Societății literare române, devenită în Academia Română, un obiectiv important era redactarea unui dicționar reprezentativ al limbii române; al doilea era realizarea gramaticii limbii române, care implica și unificarea ortografiei; în fine, alcătuirea unui tratat de referință despre istoria românilor.

Toate — proiecte care aveau să aducă argumente științifice pentru unirea românilor și pentru întemeierea noului stat, România.

Agenda culturală

Cătălin Mosoia: Ce puteți spune despre valoarea Dicționarului tezaur al limbii române? Gabriela Haja: Dicționarul limbii române DLRsupranumit și Dicționarul tezaur al limbii române sau Dicționarul Academiei, este o certificare științifică a identității naționale.

Editat din mijloacele financiare ale Fondului special pentru manuale. Comisia de evaluare: Gheorghe Chistrugă, prof. Elevul nu trebuie să facă niciun fel de însemnări în manual. Aspectul manualului la primire şi restituire se va aprecia cu calificativele: nou, bun, satisfăcător, nesatisfăcător.

Același rol îl are Dicționarul Academiei Franceze, același rol îl are Dicționarul Academiei Regale din Spania, același rol îl are orice dicționar tezaur al unei limbi realizat sub egida unei instituții de tip academic. Academia Română a fost înființată printr-un statut care preciza, încă lacând abia se obținuse unirea principatelor, că din Academie vor face parte personalități de excepție din toate ținuturile locuite de români, Transilvania, Maramureș, Bucovina, Basarabia, Banat, Macedonia.

parazite ovocite giardia

Înființarea Academiei a fost un gest text solitar în informatică politică culturală, dar și unul de politică lingvistică. În secolul al XIX-lea elitele politice, care erau și oameni de cultură, știau că astfel pot modela istoria sau destinul unei națiuni. Au știut să își aleagă bine modelele. Cătălin Mosoia: Dicționarul limbii române, în cifre… Gabriela Haja: Lucrarea are 37 de volume, în prima sa ediție, și aproape Cătălin Mosoia: Care este structura dicționarului?

  • descoperire - Articole despre descoperire | Ziarul Financiar
  • Vremea în care jocurile video erau solitare și uncool a apus.
  • Hpv cancer cdc
  • Când lectura nu mai este un act solitar: cronica unui proiect româno-turc Când lectura nu mai este un act solitar: cronica unui proiect româno-turc.

Gabriela Haja: Încerc o analogie. Dicționarul limbii române DLR este de mai bine de zece ori mai mare decât Dicționarul explicativ al limbii române DEX și, firește, cuprinde mult mai multe cuvinte, fiindcă include toate arhaismele și regionalismele, cuvinte populare, precum și toate cuvintele limbii literare.

În plus, fiecare sens și subsens al unui cuvânt este argumentat și text solitar în informatică de citate extrase din texte românești scrise și vorbite înregistrate în atlase lingvistice, în glosare, în culegeri de folclor ori în răspunsurile la chestionare lingvistice, precum cel al lui Hasdeude la primele atestări până în prezent sau, mai precis, până la data tipăririi fiecărui volum. Pe lângă partea semantică, fiecare articol de dicționar aduce informații privind uzul cuvântului, originea lui, valorile și formele morfologice, variantele sale, acolo unde este cazul, sinonimele, dar și relația semantică pe care o are, ierarhic, cu alte cuvinte.

text solitar în informatică

Cătălin Mosoia: Analizați inclusiv sensurile care apar la unii scriitori? Gabriela Haja: Desigur.

Foaie de calcul tabelar pentru calculul mediilor generale × Tutorial video.

Pentru că, în bună parte, Bibliografia DLR cuprinde opere literare, pe lângă vechi manuale școlare, tratate de istorie, tratate juridice, publicistică literară și cotidiană, traducerile făcute până în prima parte a secolului al XIX-lea și multe altele. Am ajuns, în prezent, la circa de titluri. Luăm în considerare toate sensurile speciale, figurative sau sensurile nou introduse ori chiar creațiile lexicale ale unor autori influenți.

Un exemplu este G. Călinescurafinat modelator de limbaj. Dicționarul limbii române oglindește istoria culturii române văzută din perspectiva cuvintelor - și reflectă limba vorbită în toate regiunile românești. Seria veche a dicționarului, coordonată de Sextil Pușcariufăcea trimiteri la cuvinte și forme din celelalte graiuri românești aromâna sau macedoromâna, meglenoromâna, istroromâna.

Dicționarul are mari dimensiuni și nu a putut fi realizat doar de o echipă. Până să ajungem la forma actuală, au fost mai multe încercări. Prima a fost al lui Bogdan Petriceicu Hasdeucare a scris Etymologicum magnum Romaniae Însă a ajuns doar până la cuvântul bărbat.