Helminthosporium solani papa, anale sarahcolors.ro - Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru


enterobius vermicularis fisiopatologia simptome de ochi de viermi

Bun de tipar: Tiraj: exempl. Lucr,are executată sub cd.

catalog basf 2016

F,abrica de Chibrituri nr. MAN şi S.

  • Roți KORA 4, 4h, 4hp, 4ho.
  • Hpv papiloma virus uman e6 e7 arnm
  • Cronologie de tratament helmint
  • Catalog BASF - [PDF Document]
  • Papillon zeugma aile odas

ZÂHAN, Contribuţii la stabilirea influenţei mărimii tuberculilor pentru sămînţă şi a desimii de plantare asupra producţiei de cartof.

OLTEANU, Indici biochimici determinaţi cu ajutorul electrofcrezei în gel de poliacrilamidă şi al cromatografiei pe coloană la sămînţa şi tuberculii de cartof.

The Potato - Botany, Production And Uses ().pdf [34wmwqzl7]

SAN, Efectul îngrăşămintelor aplicate la cartof pe nisipurile din sud-estul Transilvaniei. BREDT, 1.

See how Potato Late Blight develops

TAMAS, 1. GUŢA, Efectul erbicidelor pe bază de triazine combinate şi derivaţi ai ureei în combaterea buruienilor din cultura cartofului. GUŢA, M.

Helminthosporium solani papa, Despre carte Patatas

SOCOL, 1. MAN and. Helminthosporium solani papa of depth and method of incorporating iuto the soH the manure. Effeet of complex fertilizers an patato yield. Interpretation of a fertilizer experiment by yield funetions method. Reduetion of cultural praetices applied in potato cropping. Influence of space avaHable for plant nutrition on potato yield.

infecția cu helmint este un răspuns imun tratamentul cu helmintiaza

Influence of soH compaetion on certain yield and quality indexes in potato H. Influence of soi! Reduetion of mechanical damage in harvest of extra-early potatoes. Contribution to the study of potato cropping technology under mechanization.

cu atât mai bine să tratăm enterobioza

MAN und S. GUTA, M. Ea a fost utilă pentru etapa respectivă şi a constituit ghidul în planificarea şi organizarea producţiei de cartof din ţara noastră.

Mult mai mult decât documente.

Revoluţia tehnică în cultura cartofului helminthosporium solani papa plan mondial şi acum ularea a numeroase rezultate experimentale impune o detaliere a zonării ecologice a cartofului, pe scopuri de folosinţă. La cartof, mai mult ca Ia alte plante, diversificarea culturii pe scopuri de folosinţă este o condiţie de bază pentru creşterea producţiei. Aceasta, deoarece pentru fiecare scop sînt alte soiuri care dau cele mai bune rezultate şi tehnologiile de cultura cartofului diferă de asemenea în funcţie de helminthosporium solani papa producţiei.

K 1 e y propune chiar sisteme de maşini diferite pe grupe de folosinţă a cartofului, adaptate helminthosporium solani papa specifice. Amplasarea culturii cartofului pe teritoriu în funcţie de scopul producţiei a constituit în toate ţările cauza esenţială a saltului spectaculos care s-a produs în helminthosporium solani papa realizării de producţii mari.

Găuri de vierme o metodă de spațiu de călătorie? - Oameni cu găuri de vierme acasă

Rezultatele obţinute în alte ţări care au rezolvat deja această problemă au dus Ia concluzia că numai astfel este posibilă intensificarea producţiei de cartof. Eforturile care s-au făcut pentru asigurarea bazei materiale necesare obţinerii de recolte mari, pentru introducerea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în producţie au dat rezultatele scontate numai după amplasarea corectă a culturii, în ~ele mai corespunzătoare condiţii scopului pentru care se cultivă cartoful. In acest fel a apărut ideea bazinelor specializate pentru cultura cartofului: şi de aici specializarea unităţilor cultivatoare de cartof.

Analizînd sarcinile şi problemele producţiei specializate de cartof, 1 a n n e r-~ m an n şi K 1 e d i t z s c h conchid că în acest fel se ajunge Ia o mai bună folosire a solului, se îmbunătăţeşte organizarea muncii, se pot ap Iica corect măsurile de sporire a producţiei şi se poate trece astfel helminthosporium solani papa construcţii industriale moderne helminthosporium solani papa, etapa finalizării specializării producţiei de cartof.

Deosebit de important este şi faptul că în acest fel este posibilă specializarea lucrătorilor, ceea ce creează condiţii însuşirii celor mai fine detalii ale tehnologiei culturii.

Catalog Pesticide

R i helminthosporium solani papa h t e r menţionează că specializarea tre- 16 M. În general, cercetătorii care s-au ocupat în ultimul timp de această problemă au ajuns la concluzia că acest mod de organizare a producţiei de cartof favorizează folosirea mai raţională a fondurilor, aplicarea mai corectă a mecanizării şi a tehnologiei culturii, introducerea mai repede în producţie a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, reducerea termenelor de efectuare a lucrărilor şi drept urmare creşte productivitatea muncii, se reduce preţul ,de cost şi creşte producţia medie la unitatea de suprafaţă.

Creîndu-se condiţiile trecerii la specializarea producţiei de cartof şi în ţara noastră, a apărut ca primă helminthosporium solani papa zonarea ecologică a cartofului pe bazine specializate. Acest studiu a fost efectuat în perioada Apoi s-a verificat, în condiţiile festei ,regiuni Hunedoara B eri n d e i helminthosporium solani papa calab. Pentru delimitarea bazinelor s-au efectuat deplasări în fiecare judeţ helminthosporium solani helminthosporium solani papa s-a stabilit Jn functIe de condiţiile de climă şi sol favcrabilitatea pentru fiecare scop al culturii.

Din punct de vedr're climatic, ca elemellte de bază s-au studiat ccndiţiile de temperatură şi cele de umiditate, atît pentru întreaga perioadă de vegetaţie a cartcfului cît şi pentru fazele critice all~ creşterii plantelor, pe grupe de sciuri caracteristice fiecărui sccp al culturii.

O atenţie deosebită s-a accrdat solului, rezervînd pentru cartcf - pe cît pcsibil - numai soIurile uşoare şi helminthosporium solani papa, cu drenaj intern asigurat.

Cartofi Kg Ha

Într-adevăr, experienţele efectuate în ultimul timp cu privire la helminthosporium solani papa principalilcr factcri la cbţinerea recoltelor mari de cartof au ară tat că cel mai important este solul. În acest fel s-a rectificat greşeala făcută în vechea zonare, în care se acordase importanţă primordială condiţiilor elimatice.

În delimitarea bazinelor ne-am ghidat după cele două principii enunţate de T e aci: - condiţia ecologică să fie prielnică culturii care se planifică, respectiv să permită cultivarea normală a plantelor luate în considerare; - producţia obţinută la plantele cultivate să fie rentabilă, atît în cazul aplicării unor măsuri obişnuite de cultură, cît şi prin aplicarea unor investiţii suplimentare.

Studiile şi elaborarea lucrării în ansamblu au cuprins două etape. În s-a elaborat lucrarea pentru Transilvania şi nordul Moldovei B eri n d ei şi colab.

La definitivare, tipurile de bazine specializate enunţate în lucrarea pentru Tran- :silvaniti şi nordul Moldovei au suferit modificări, cerute de ansamblul condiţiilor ecologice pe ţarii şi helminthosporium solani papa concordanţă ~u cerinţele economiei naţionale, conturîndu-se următoarele tipuri de bazine fig.